การเรียนพิเศษในคาสิโนแบบใหม่

วัสดุจะถูกส่งไปโรงเรียนของฉัน และนั่งมี และจากนั้น ฉันได้รับโทรศัพท์ว่า เราไม่ได้รับผลการทดสอบจีคลับออนไลน์ หน้าต่างจะปิด และฉันพูด ขอบคุณมาก แต่มันไม่มา แล้วฉันได้รับโทรศัพท์จากคนที่สูงขึ้นว่า การทดสอบนี้เป็นบังคับ และฉันพูด ว่า ใช่ ได้ที่ และฉันยังพยายามพูดกับ superintendent ในเรื่องนี้ ขอบคุณ มาก ฉันฉันไม่อย่า boycotting ผมเคยไปข้างหน้า และเปิดเกี่ยวกับที่นี่เพียงไม่เกิดขึ้น ฉันกำลังผลักดันกลับ เพราะผมไม่คิดว่า มันประโยชน์นักเรียนของเรา ไม่คิดว่า จะให้ข้อมูลที่ดีกว่าสิ่งที่ครูได้รับในเวลาจริง และไม่คิดว่า มันเป็นการใช้เวลาของคนอื่น

ศักดิ์ศรีชาติปกติของ Gavins ซึ่งเชื่อมโยงกับความสำเร็จพิเศษของโรงเรียนของเธอ — อาจได้ช่วยอะไหล่เธอจากลงโทษสำหรับกบฏนี้ได้ โรงเรียนของเธอ รูปแบบของประเพณีก้าวหน้า ได้รับคาสิโนดาวภาพยนตร์สารคดี, “A ปีที่มิชชั่นฮิลล์” และชื่อเรื่องของหนังสือ “ประชาธิปไตยในการปฏิบัติ:ภายในมิชชั่นฮิลล์สถานศึกษา โดย Matthew Knoester ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย Evansville Knoester จุดออกของโรงเรียนสำเร็จ รวมทั้งความจริงที่ว่ากว่าร้อยละ 96 ของบัณฑิตสำรวจไปในวิทยาลัย นอกจากนี้ localfamilies มี flocking เพื่อมิชชั่นฮิลล์ แต่ละปี Gavins ต้องเปิดไปประมาณสองในสามของเด็กที่ใช้เนื่องจากเธอปฏิเสธที่จะประนีประนอมในนโยบายของอัตราส่วนครูเล็ก ทั้งหมดนี้สามารถอธิบายเหตุ แทนการ disciplined สำหรับเธอ objecting คุณธรรม Gavins ได้รับเชิญให้เข้าร่วมคณะกรรมการระดับอำเภอตรวจสอบวิธีให้โรงเรียนตนเองเพิ่มเติม

ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนของรัฐกล้าแบบยืนขึ้นเพื่อทดสอบมาตรฐานในปี 2013 ดันแคนช็อปปิ้งแม้ยอมรับว่า พวกเขามีเหตุผลบางอย่าง การประชุม 2013 พฤษภาคมของสมาคมวิจัยการศึกษาอเมริกัน เลขาธิการการศึกษากล่าวว่า มากวิจารณ์ทดสอบถูก merited และว่า การทดสอบมีข้อบกพร่องบางอย่างร้ายแรง เขาก็เถียงว่า โซลูชันเพื่อทดสอบมาตรฐานไม่สละประเมิน แต่สนับสนุนการประเมินที่ดี

ทอมน้อยเสิร์ฟเป็นหัวของโอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนียวันโรงเรียนยี่สิบเจ็ดปี ผู้นำแห่งชาติในการศึกษาก้าวหน้า เขา cofounded เครือข่ายการศึกษาก้าวหน้า เขาตายในปี 2013 จากมะเร็งหลังจากเขียน “เรียนรู้ Loving”
ใช่ เราคิดว่า มากแบบเดียวกับเห็นได้ชัดสามารถร่วมอารมณ์แยกกัน โดยกลไกทั่วไปโดเมน — หลักแนวคิดและมีผลต่อตัวเราคิดว่า เนื้อหาคุณธรรมสามารถรวมชื่อเดียว ดังนั้น สีเทา Kurt [ผู้ร่วมเขียนกระดาษกับคริสเตน Lindquist] ได้คู่ของเอกสารนี้ โต้เถียงว่า คาดคะเนรากฐานคุณธรรมแตกต่างกันอาจ reducible มูลนิธิพื้นฐานของอันตราย แต่ระบุในสถานการณ์ใน situationally อย่าง ดังนั้นจึงเป็นเหมือนผลหลักในแนวคิด เกี่ยวข้องกับอารมณ์ มันเป็นเพียงที่นี่ มันส่งผลกระทบต่อหลัก และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอันตราย

ดังนั้น คิดผ่านมูลนิธิต่าง ๆ คุณมีอันตราย — อันตรายทางกายภาพชัดเจนโดยตรง — แต่แล้ว จีคลับออนไลน์คุณสามารถคิดในเรื่องรากฐานอื่น ๆ ที่คาสิโนถูกเสนอผ่านเลนส์ของอันตราย ดังนั้นคุณสามารถคิดเกี่ยวกับ ความศักดิ์สิทธิ์จะอันตรายตรงที่จิตวิญญาณ จิตวิญญาณ คุณสามารถคิดเคารพอำนาจ หรือตุลาการสำหรับหน่วยงาน เป็นอันตรายตรงที่โครงสร้างผิดจริยธรรม คุณสามารถคิดเกี่ยวกับสมาชิก หรือหนักเป็นอันตรายกับกลุ่ม ฯลฯ

ดังนั้น นอกจากนี้โมดูลคุณธรรมทั้งห้า positing เราสามารถพูด “ดีจริงถ้ามีเพียงพื้นฐานต้นแบบขนาดของผลหลัก และแนวคิดเกี่ยวกับอันตราย แต่แล้วคุณสามารถจะระบุเรื่องสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ ที่คุณพบหรือไม่” ซึ่งเป็นวิธีที่ constructionists พูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ อารมณ์ คุณมีหลักที่มีผลต่อ และจากนั้น คุณมีแนวคิดบางอารมณ์เกี่ยวกับ — พูดคล้ายชัง — แต่แล้วแนวคิดที่คุณใช้เพื่อจัดประเภทผลหลัก และชังในอินสแตนซ์นั้นจะขึ้นอยู่กับการเรียงลำดับเฉพาะของสถานการณ์คุณอยู่ใน อื่น ๆ idiosyncratic คิดในใจของคุณ และอื่น ๆ

ดังนั้นเพียงแค่เรากำลังพยายามแสดงว่าตรรกะการขนาน คุณสามารถใช้ constructionism การบั่นทอนความคิดต่าง ๆคาสิโน เหล่านี้เป็นธรรมชาติของอารมณ์ แต่คุณยังสามารถใช้ constructionism การบั่นทอนความคิดเหล่านี้ชนิดธรรมชาติเนื้อหาคุณธรรม เมื่อผมกล่าวถึงก่อนหน้านี้เราพยายามทำลายสมมติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับอารมณ์และศีลธรรมในฟิลด์ นั่นคืออะไรฉันได้รับที่ คนส่วนใหญ่ที่ได้เขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และศีลธรรม คุยเกี่ยวกับพวกเขาในวิธีชนิดธรรมชาติเฉพาะโดเมน ได้พยายามที่จะผลักดันต่อที่

หนึ่งในสิ่งที่คุณกล่าวถึงในเอกสารแบบ constructionist ของศีลธรรม dyadic มีแบบใช้อันตรายของจิตใจรับรู้ทั้งสองได้ ผมคิดว่า มันจะเป็นคำพูดที่หน่อย ๆ เนื่องจากจะเพิ่มรายละเอียดบางอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

admin